TUOTTEET

FLOWSYTOMETRIA

TUTKIMUS

GASTROENTEROLOGIA

IMMUNOLOGIA

KLIININEN KEMIA

MIKROBIOLOGIA

MOLEKYYLIDIAGNOSTIIKKA

GENETIIKKA

VIERITESTAUS

HLA-DIAGNOSTIIKKA

VERENSIIRROT

ORTOPEDIA