Forskning

Ansh Labs

Anshlab är fokuserade på forsknings- och utvecklingsprodukter, både att framställa egna och bistå andra forskare. De samarbetar med forskare över hela världen.

Ansh Labs kärnimmunoanalyser är nya forskningskliniska diagnostiska markörer med potentiella tillämpningar inom reproduktiv medicin, neurodegenerativa störningar, onkologi, etc.

BIOHIT

Biohit HealthCare har produkter och analyssystem för en tidig diagnos av gastrointestinala sjukdomar, såsom blodprovsbaserade GastroPanel® med test för diagnos av magsjukdomar och tillhörande risker. Snabbtester för Helicobacter pyloriinfektioner i samband med gastroskopi och även tester av laktosintolerans är mycket uppskattade. ColonView Quick Test används för påvisande av fekal ockult tarm blödning (blod i avföring),vilket indikerar en risk för kolorektal cancer. 

BioLab Assays

BioLab Assays Ltd. är ett life science-företag som utvecklar och tillverkar innovativa forsknings ELISA-kit. BioLab Assays har analyser inom följande kliniska områden: Obesitas, autoimmunsjukdomar, metabolt syndrom, diabetes mellitus, njursjukdomar, lungsjukdomar, benmetabolism, inflammation och infektion.

En unik analys är monomeriskt CRP!

Bio Preventive Medicine

Bio Preventive Medicine (BPM) lanserade sin första produkt "DNlite" 2014. DNlite Test, ett icke-invasivt urintest för att övervaka utvecklingen av diabetesnefropati, kommer att vara ett effektivt verktyg för att hantera njurkomplikationer vid diabetes och dialys. Förutom teknologi för diabetisk nefropati inkluderar BPM:s egenutvecklade teknologier även biomarkörbaserad diagnostisk teknologi för andra kroniska sjukdomar och onkologi.

Delta Diagnostics

 “Enabling more - For less”
Making label-free, multiplexed biosensing accessible to all.        

Delta Diagnostics utvecklar en sann plattformsteknologi som kan användas för grundläggande biovetenskaplig forskning och i utveckling av nya multibiomarköranalyser för diagnostik. Inom biovetenskaplig forskningsdomän erbjuder den prisvärd, hög-plex-analys (bindningskinetik, antikroppsscreening, koncentrationsmätningar), medan den inom diagnostikområdet möjliggör snabb och kvantitativ detektering av paneler av biomarkörer..

Epitope

Epitope tillverkar kit och tester för både klinisk diagnostik och för forskningsändamål. De är främst verksamma inom områden som tumörmarkörer, endokrinologi, gastrointestinala eller kardiovaskulära sjukdomar, infektionssjukdomar och mikrobiologi samt även för autoimmuna sjukdomar

Under våren 2020 släpptes ELISA-kit för SARS-CoV-2 antikroppar, testen har fått utmärkta resultat i jämförelser och är nu efterfrågade över hela världen.

 FIANOSTICS

FIANOSTICS presenterar en helt ny generation av biomarkörer med hög klinisk potential för benmetabolism och neurodegenerativa störningar.

FIANOSTICS utvecklar och producerar högkänsliga fluorescensimmunanalyser baserade på metallförbättrad fluorescens för klinisk forskning, som kan användas på alla fluorescensmikrotiter-plattläsare. Fianostics erbjuder också anpassad utveckling av immunanalyser och/eller överföring av befintliga analyser till vår MEF-plattform.

FluoBolt™ - teknologin         Meny

Generic Assays

Generic Assay är systerbolag med Medipan GmbH, ett ständig växande företag i internationella diagnostikområdet.Företaget är en innovativ partner för laboratorier världen över. Generic Assay har utvecklat konceptet DotDiver,ett helautomatiserat system för analys och resultattolkning av "immunodots". Exempel på applicerade metoder är Anti-Ganglioside, Anti-Phospholidid, ANA och ANCA.  

Immuno-Biological Laboratories

IBL väljs ofta av forskare att leverera produkter inom grundforskning om sjukdomar samt för utveckling av diagnostiska verktyg.  IBL är engagerad i att tillhandahålla högkvalitativa antikroppar, ELISA-produkter och tjänster över hela världen.

Hjärna/neurologi • Metabola syndrom • Cancer/Maligna Tumörer • Cytokiner • Inflammation/Autoimmunitet • Endokrinologi • Ben/Metabolism • Åldrande

Video om IBL Brand                   LipoSEARCH® - Lipoprotein Analyzing Systems

ImmunDiagnostik

ImmunDiagnostik är ett globalt diagnostikföretag med verksamhet och erfarenhet alltsedan 1986. Deras fokus är på innovativa immunoanalyser (ELISA, RIA), HPLC- och LC-MS/MS-applikationer, molekylärbiologiska tester (PCR) och fotometriska analyser. De kliniska fokusområdena är gastroenterologi, kardiovaskulära och renala sjukdomar, skelettmetabolism och oxidativ stress. Dessutom erbjuds ett brett utbud av antikroppar och antigener. 

Labor Diagnostika Nord

LDN är en global aktör som leder marknaden av immunanalyser för biogena aminer. För närvarande levererar LDN över 200 produkter i mer än 60 länder. Deras kunder är från kliniska laboratorier, forskning, läkemedelsföretag och livsmedelsindustrin. LDN har genom åren byggt upp en expertiskunskap kring detektion av små molekyler, särskillt biogena aminer och neurotransmittorer.

Medipan

Medipan GmbH är ett ständig växande företag inom det internationella diagnostikområdet. Företaget är en innovativ partner för laboratorier världen över. Medipan erbjuder helatomatiska system för cellbaserade IF-tester på glas för mätning av ANA, ANCA eller nDNA. Medipan erbjuder också EIA tester för diagnostik av sköldkörtelsjukdomar, diabetes typ 1, reumatoid artrit och myastenia.  

Optolane

LOAA från Optolane är en sensorbaserad digital real time PCR (drPCR) med 20K partitioner. Med ett enkelt handhavande på någon minut kan du följa analysen till resultaten är klara inom 90 minuter. Systemet är kompakt och flexibelt, se demo här.

Det är en kvantitativ PCR-metod, känslig och reproducerbar, för absolut kvantifiering av DNA eller RNA.

Panpath

PanPath är en leverantör med fokus på patologi och molekylärbiologi och f f a med FISH-teknologi. Här finner ni produkter för cancerelaterade genetiska markörer som t ex HER2 och EGFR men även infektionsdiagnostik som EBV och HPV (FFPE). 

Quidel Special product group (SPG)

Här finner du produktserien MicroVue med kit för analyser inom komplementsystemet samt även för benmarkörer. Produkterna är lämpade för både forskning och klinisk diagnostik. Förutom kompletta kit finns även ett stort utbud av separata antikroppar och proteiner inom immunsystemsövervakning.

Med paneler (Quidels MicroVue komplement och Quansys Q-Plex cytokiner) kan du rationellt påvisa flera targets i en och samma körning genom systemet Q-View, läs mer om detta här.

Salimetrics

Salimetrics är ledande och banbrytande inom området för salivprovtagning och analys av salivprover. Det stöder projekt med salivforskning över hela världen och har bidragit tilll en stor mängd framgångsrika publikationer.

Salimetrics erbjuder optimerade provtagningsmaterial för salivprov och har även den bredaste menyn för salivanalyser. Välj mellan t ex kortisol, aldosteron, interleukin eller någon av de andra analyserna som alla är anpassade för salivprov.

Stressmarq

StressMarq Biosciences grundades 2007 och är ett bioreagensföretag som producerar högkvalitativa, banbrytande forskningsprodukter för marknaderna för biovetenskap och upptäcktsforskning. Vår mångsidiga portfölj av antikroppar, proteiner, kit och små molekyler används inom en rad biomedicinska forskningsområden inklusive neurovetenskap, cancerforskning och cellsignalering.

StressMarq har blivit marknadsledare inom utveckling och kommersialisering av en rad fibrillerade och oligomera proteinpreparat för användning i neurodegenerativ sjukdomsforskning, inklusive proteiner som alfasynuklein, tau, amyloid beta, SOD1 och TTR.

ViroGates

Det danska företaget ViroGates tillverkar suPARnostic® produkter som mäter koncentrationen av suPAR protein (lösligt uPAR) i blodomloppet. suPAR är en markör för immunaktivering som korrelerar med graden av inflammation, sjukdomsbilden och risken för dödlighet, oavsett patogen, i både kroniska och akuta sjukdomstillstånd. suPAR är ett mycket kraftfullt verktyg t.ex. i triageklassificeringen av akutpatienter och till stöd för beslutet om patientutskrivning.

Länk till: suPAR-video •  suPARnostic® TurbiLatexsuPARnostic® Quick TriagesuPARnostic® ELISA

 

VLVBio

VLVbio erbjuder flera högkvalitativa, icke-invasiva, biomarkörsanalyser som mäter celldöd och leversjukdomar på ett effektivt, känsligt och kostnadseffektivt sätt.
 
M30 Apoptosense® ELISA och M65® ELISA kan användas som ett hjälpmedel för att bl a diagnostisera patienter med NASH en avancerad form av NAFLD . M65 EpiDeath® ELISA kan användas som hjälpmedel för att bl a diagnostisera och forska på alkoholisk- och läkemedelsinducerad leverskada.