Gastro

BIOHIT

Biohit HealthCare har produkter och analyssystem för en tidig diagnos av gastrointestinala sjukdomar, såsom blodprovsbaserade GastroPanel® med test för diagnos av magsjukdomar och tillhörande risker. Snabbtester för Helicobacter pyloriinfektioner i samband med gastroskopi och även tester av laktosintolerans är mycket uppskattade. ColonView Quick Test används för påvisande av fekal ockult tarm blödning (blod i avföring),vilket indikerar en risk för kolorektal cancer. 

GastroPanel quick test broschyr      GastroPanel video på Biohit’s YouTube kanal

BIOMEDAL

Biomedal är ett bioteknikföretag som grundades år 2000. Biomedal har utvecklat en unik icke-invasiv teknik för att avgöra om glutenfria dieter följs av celiaki-patienter genom att bestämma Gluten Immunogena Peptider (GIP) i faeces och urinprov. Dessa produkter är avsedda för både professionellt bruk och för hemmabruk. 

Broschyr        Video

Epitope diagnostics

Epitope tillverkar kit och snabbtester för forskning och klinisk diagnostik. Förutom kit för tumörmarkörer, kardiovaskulära och renala sjukdomar, finner du här ett utbud av tester och kit inom gastroenterologin, t ex gliadin, pepsinogen och kalprotektin. Inom kardiovaskulära tester utmärker sig kit för humant Ffetuin. 

Utvecklingen mot nya innovativa kit och antikroppar fortsätter kontinuerligt, alltjämnt med fortsatt hög kvalitet.

ImmunDiagnostik

Grundades 1986 och är ett globalt diagnostikföretag. Deras fokus är på innovativa immunoanalyser (ELISA, RIA), HPLC- och LC-MS/MS-applikationer, molekylärbiologiska tester (PCR) och fotometriska analyser. De kliniska fokusområdena är gastroenterologi, kardiovaskulära och renala sjukdomar, skelettmetabolism och oxidativ stress. Dessutom erbjuds ett brett utbud av antikroppar och antigener. 

Preventis

Med Preventis kan du få ditt analysresultat direkt i och genom mobilen för analyserna kalprotektin, vitamin D och  f-Hb. Eller välj ett vanligt snabbtest av de dryga 20 olika som erbjuds, tex för celiaki, helicobacter pylori ag (blod/feces) eller glutenintolerans.

Preventis - Din partner för telemedicin och patientnära diagnostik. 

VLVbio erbjuder flera högkvalitativa, icke-invasiva, biomarkörsanalyser som mäter celldöd och leversjukdomar på ett effektivt, känsligt och kostnadseffektivt sätt.

Här finner du kit som M30 Apoptosense® ELISA som används för bl a diagnostik av NASH och även kitet M65 EpiDeath® ELISA som är ett hjälpmedel i diagnostiken för alkoholisk- och läkemedelsinducerad leverskada.
 

yhlo

YHLO är ett högteknologiskt företag som fokuserar på utveckling, tillverkning och försäljning av diagnostisk utrustning och reagenser. Vi kan erbjuda bl.a. helautomatiska instrument med CLIA teknik, iFlash 1800 och iFlash 3000. På dessa instrument finns en panel på mer än 120 olika analyser, exempelvis SARS-CoV-2 IgG, SARS-CoV-2 IgM samt ToRCH.