Molekylärdiagnostik

Blackhill diagnostic resources

Populära diagnostiska kit i produktlinjen Genvinset för bland annat celiaki, HLA-B27 och HLA-B57, analys sker genom realtidsPCR. I serien Adellgen finner du diagnostiska kit för fragmentanalys (triplet disease disorders) som t ex Huntingtons sjukdom och Fragile X.

Mjukvara för resultatanalys tillhandahålls kostnadsfritt.

DiaMex

"Kvalitet för dina kontroller - Kontroller för din kvalitet"
DiaMex erbjuder en omfattande meny av tredjepartskontroller för serologi och molekylärbiologi, paneler för blodgivarscreening, ToRCH med flera. Kontrollerna finns både som plattformsriktade eller övergripande, som singelkontroller eller multikontroll. Utmärkande för Optitrol-kontrollerna från DiaMex är dess mycket goda överensstämmelse mellan loter samt långa och stabila batcher. 
Med DiaMex får du även tillgång till deras kostnadsfria mjukvara för statistik och övervakning över kontrollresultaten, EDCNet, med bl a tabeller och grafiska rapporter genom peer-groups i realtid. 

Fast Track Diagnostics/ Siemens

 

Syndromiskt inriktade molekylärbiologiska PCR-kit av utmärkt kvalitet!

Här finner vi multiplexpaneler för t ex luftvägsanalyser, bakteriell eller virusorsakad gastroblock, virusorsakad blåspanel samt SARS-CoV-2. Testerna är enkla att kombinera, har användarvänliga applikationer och är kompatibla till de flesta PCR-plattformarna. 

Gencurix

Gencurix är aktiva inom molekylärpatologi och utvecklar kit baserade på ddPCR. Analyserna används för att identifiera och monitorera mutationer relaterade till olika cancersjukdomar, till exempel POLE, KRAS, BRAF, EGFR mm. Kiten är validerade på BioRad QX200.

Gold Standard Diagnostics

Utöver sitt breda utbud inom serologin så expanderar GSD nu starkt inom molekylärbiologin. NovaPrime's extraktionskit för RT-PCR kan kombineras med NovaPrime's kit för SARS-CoV-2 eller med luftvägspaneler (CoV, FluAB, RSV). Här finns tester för Omikron.

Helvetica Health Care

Helvetica Health Care levererar högkvalitativa produkter från tillverkare över hela världen. Här finner vi molekylär/mikrobiologiska kvalitetskontroller, ELISA-kit, Western Blot, antikroppar, proteiner och mycket mer.

immundiagnostik

Grundades 1986 och är ett globalt diagnostikföretag. Deras fokus är på innovativa immunoanalyser (ELISA, RIA), HPLC- och LC-MS/MS-applikationer, molekylärbiologiska tester (PCR) och fotometriska analyser. De kliniska fokusområdena är gastroenterologi, kardiovaskulära och renala sjukdomar, skelettmetabolism och oxidativ stress. Dessutom erbjuds ett brett utbud av antikroppar och antigener. 

OPTOLANE

LOAA från Optolane är en sensorbaserad digital realtidsPCR (drPCR, dPCR) med "load-and-go" på någon minut och resultat inom 1,5 timme. Systemet är kompakt och mycket enkelt att använda, demo och arbetsflöde kan du se här. LOAA ger dig absoluta kvantifieringar och exakta, reproducerbara resultat. Snabbt och enkelt.

Med 20K partitioner är den ett flexibelt verktyg i din forskning, för klinisk diagnostik och NGS.

PathoFinder

PathoFinder erbjuder panelanalyser för syndrombaserad molekylär diagnostik av infektionssjudomar inom kategorierna Gastro, Respiratory, Meningit samt STD.  Kit finns för både större multiplexpaneler samt för mindre, riktade quadruplexblock.

För coronadiagnostik erbjuds tre olika kit, varav ett är specifikt för SARS-CoV-2 (N-gen och RdRp-gen).

Pathonostics

PathoNostics erbjuder multiplex realtids-PCR analyser för diagnos av ytliga och invasiva svampinfektioner, samt även identifiering av multiazoresistens. Analyserna främjar diagnos av svampinfektioner och möjliggör antimykostisk terapi att bli mer ändamålsenligt inriktad. För närvarande finns kiten DermaGenius®, AsperGenius®, PneumoGenius® samt MucorGenius® tillgängliga.

quidel

Systemet Sofia kombinerar immunofluorescensteknik med lateralt flöde i en kassettbaserat analys och tar den patientnära diagnostiken till en ny nivå. Kit finns för exempelvis influensa A och B, RSV, legionella, s pneumonie, strep A, borrelia med flera. Analystid 3-15 minuter/test, systemet är LIS-kompatibelt. Snabbt, enkelt och säkert får du dina analysresultat.

Nu finns även SARS-ag test med Sofia!