Molekylärdiagnostik

Blackhill diagnostic resources

Populära diagnostiska kit i produktlinjen Genvinset för bland annat celiaki, HLA-B27 och HLA-B57, analys sker genom realtidsPCR. I serien Adellgen finner du diagnostiska kit för fragmentanalys (triplet disease disorders) som t ex Huntingtons sjukdom och Fragile X.

Mjukvara för resultatanalys tillhandahålls kostnadsfritt.

Fast Track Diagnostics/ Siemens

 

Syndromiskt inriktade molekylärbiologiska PCR-kit av utmärkt kvalitet!

Här finner vi multiplexpaneler för t ex luftvägsanalyser, bakteriell eller virusorsakad gastroblock, virusorsakad blåspanel samt SARS-CoV-2. Testerna är enkla att kombinera, har användarvänliga applikationer och är kompatibla till de flesta PCR-plattformarna. 

Helvetica Health Care

Helvetica Health Care levererar högkvalitativa produkter från tillverkare över hela världen. Här finner vi molekylär/mikrobiologiska kvalitetskontroller, ELISA-kit, Western Blot, antikroppar, proteiner och mycket mer.

immundiagnostik

Grundades 1986 och är ett globalt diagnostikföretag. Deras fokus är på innovativa immunoanalyser (ELISA, RIA), HPLC- och LC-MS/MS-applikationer, molekylärbiologiska tester (PCR) och fotometriska analyser. De kliniska fokusområdena är gastroenterologi, kardiovaskulära och renala sjukdomar, skelettmetabolism och oxidativ stress. Dessutom erbjuds ett brett utbud av antikroppar och antigener. 

Mesa biotech

Molekylärbiologi för patientnära verksamhet. Med Mesa Biotech's instrument Accula har du en snabb och enkel molekylärbiologisk diagnostik, lämplig för patientnära verksamhet. Provet sätts i en engångskassett och instrumentet känner av vilken analys som ska utföras, resultat är klart efter 30 minuter.

Det är PCR som ryms i din hand.

PathoFinder

PathoFinder erbjuder panelanalyser för syndrombaserad molekylär diagnostik av infektionssjudomar inom kategorierna Gastro, Respiratory, Meningit samt STD.  Kit finns för både större multiplexpaneler samt för mindre, riktade quadruplexblock.

För coronadiagnostik erbjuds tre olika kit, varav ett är specifikt för SARS-CoV-2 (N-gen och RdRp-gen).

Pathonostics

PathoNostics erbjuder multiplex realtids-PCR analyser för diagnos av ytliga och invasiva svampinfektioner, samt även identifiering av multiazoresistens. Analyserna främjar diagnos av svampinfektioner och möjliggör antimykostisk terapi att bli mer ändamålsenligt inriktad. För närvarande finns kiten DermaGenius®, AsperGenius®, PneumoGenius® samt MucorGenius® tillgängliga.

quidel

Systemet Sofia kombinerar immunofluorescensteknik med lateralt flöde i en kassettbaserat analys och tar den patientnära diagnostiken till en ny nivå. Kit finns för exempelvis influensa A och B, RSV, legionella, s pneumonie, strep A, borrelia med flera. Analystid 3-15 minuter/test, systemet är LIS-kompatibelt. Snabbt, enkelt och säkert får du dina analysresultat.

Nu finns även SARS-ag test med Sofia!