Mikrobiologi

DiaMex

"Kvalitet för dina kontroller - Kontroller för din kvalitet"
DiaMex har sedan ett decennium kunnat erbjuda en omfattande meny av tredjepartskontroller för serologi och molekylärbiologi, paneler för blodgivarscreening, ToRCH med flera. Kontrollerna finns både som plattformsriktade eller övergripande, som singelkontroller eller multikontroll. Utmärkande för Optitrol-kontrollerna från DiaMex är dess mycket goda överensstämmelse mellan loter samt långa och stabila batcher. 
Med DiaMex får du även tillgång till deras kostnadsfria mjukvara för statistik och övervakning över kontrollresultaten, EDCNet, med bl a tabeller och grafiska rapporter genom peer-groups i realtid. 

Diasource

Diasource utvecklar, tillverkar och marknadsför en komplett panel av immunoanalysmetoder (RIA, ELISA med instrument) med tillförlitlig och hög kvalitet, för att upptäcka och övervaka endokrina störningar, infektionssjukdomar samt autoimmuna sjukdomar. 

Här finner vi ett brett utbud av ELISA kit för infektionssjukdomarna.

Epitope Diagnostics

Epitope tillverkar kit och snabbtester för bl a analys inom infektionssjukdomar och mikrobiologi men även kit för tumörmarkörer, gastrointestinala sjukdomar och kardiovaskulära tester. Utvecklingen mot nya innovativa kit och antikroppar fortsätter kontinuerligt, alltjämnt med samma höga kvalitet.

Under våren 2020 släpptes ELISA-kit för SARS-CoV-2 antikroppar, testen har fått utmärkta resultat i jämförelser och är nu efterfrågade över hela världen.

Fast Track Diagnostics/Siemens

Molekylärbiologiska PCR-kit för mikrobiologiska agens, både i multiplex och i singelplex.

Här finner vi multiplexpaneler för t ex luftvägsanalyser, bakteriell eller virusorsakad gastroblock, virusorsakad blåspanel samt SARS-CoV-2. Testerna är enkla att kombinera, har användarvänliga applikationer och är kompatibla till de flesta PCR-plattformarna. Hög kvalitet till attraktivt pris!

HHC - Helvetica Health care

Helvetica Health Care levererar högkvalitativa produkter från tillverkare i hela världen. Här finner vi molekylär/mikrobiologiska kvalitetskontroller, ELISA-kit, Western Blot, antikroppar, proteiner och mycket mer.

immundiagnostik

Immundiagnostik är ett globalt diagnostikföretag med samlade erfarenheter alltsedan 1986. Med fokus på de kliniska områdena gastroenterologi, kardiovaskulära/renala sjukdomar, skelettmetabolism samt oxidativ stress erbjuds molekylärbiologiska tester (PCR) samt innovativa immunanalyser (ELISA, RIA), HPLC- och LC-MS/MS-applikationer, ). Dessutom erbjuder man ett brett utbud av antikroppar och antigener.

mesa biotech

Molekylärbiologi för patientnära verksamhet.

Med Mesa Biotech's instrument Accula får du en snabb och enkel molekylärbiologisk diagnostik, lämplig för patientnära verksamhet. Provet sätts i en engångskassett och Accula känner av vilken analys som ska utföras, resultatet är klart efter ca 30 minuter. Det är PCR som ryms i din hand. 

OPTOLANE

LOAA från Optolane är en sensorbaserad digital realtidsPCR (dPCR, drPCR), ett kompakt och användarvänligt system som ger absolut kvantifiering av DNA eller RNA. Med endast ett par minuters handhavande är resultaten klarar efter ca 1,5 timme. Företaget satsar starkt med kit inom t.ex. HIV Viral Load, SARS-CoV-2 Detection kit eller Mutation Variants. Med 20K partioner är det ett kraftfullt verktyg inom forskning och NGS, med absoluta och reproducerbara resultat.

Denna video visar arbetsflödet samt systemet i drift.

Oxford immunotec

Oxford Immunotec är ett väletablerat engelsk företag som med  sitt unika koncept T-Spot har specialiserat sig på diagnostiken av tuberkulos. Testet T-Spot utmärker sig bland IGRA-testerna genom sin mycket höga sensitivitet och specificitet, en oslagbar kvalitet. Användare av detta koncept finns över hela världen.

Nu finns även T-Spot CMV utvecklat och tillgängligt, med ett fokusområde inom transplantationspatienter. 

pathofinder

 

PathoFinder erbjuder panelanalyser för syndrombaserad molekylär diagnostik av infektionssjudomar inom kategorierna Gastro, Respiratory, Meningit samt STD.  Kit finns för både större multiplexpaneler samt för mindre, riktade quadruplexblock.

För coronadiagnostik erbjuds tre olika kit, varav ett är specifikt för SARS-CoV-2 (N-gen och RdRp-gen).

 Patohnostics 

PathoNostics erbjuder multiplex realtids-PCR analyser för diagnos av ytliga och invasiva svampinfektioner, samt även identifiering av multiazoresistens. Analyserna främjar diagnos av svampinfektioner och möjliggör antimykostisk terapi att bli mer ändamålsenligt inriktad.

För närvarande finns kiten DermaGenius®AsperGenius®, PneumoGenius® samt MucorGenius® tillgängliga.

Quidel

Systemet Sofia kombinerar immunofluorescensteknik med lateralt flöde i en kassettbaserat analys och tar den patientnära diagnostiken till en ny nivå. Kit finns för exempelvis influensa A och B, RSV, legionella, s pneumonie, strep A, borrelia med flera. Analystid 3-15 minuter/test, systemet är LIS-kompatibelt. Snabbt, enkelt och säkert får du dina analysresultat.

Nu finns även SARS-ag test med Sofia! 

virotech

Virotech Diagnostics är ett tyskt diagnostikföretag med lång erfarenhet i branchen, kunderna finns idag över hela världen. Företaget erbjuder produkter inom infektionsserologi,framför allt ELISA on LINE-test. Populära diagnostikområden är t ex TBE, borrelia och HSV. Utbudet är prisvärt och brett för pålitliga produkter!

YHLO

YHLO är ett högteknologiskt företag som fokuserar på utveckling, tillverkning och försäljning av diagnostisk utrustning och reagenser. Vi kan erbjuda bl.a. helautomatiska instrument med CLIA teknik, iFlash 1800 och iFlash 3000. På dessa instrument finns en panel på mer än 120 olika analyser, exempelvis SARS-CoV-2 IgG, SARS-CoV-2 IgM samt ToRCH.