Mikrobiologi

DiaMex

"Kvalitet för dina kontroller - Kontroller för din kvalitet"
DiaMex har sedan ett decennium kunnat erbjuda en omfattande meny av tredjepartskontroller för serologi och molekylärbiologi, paneler för blodgivarscreening, ToRCH med flera. Kontrollerna finns både som plattformsriktade eller övergripande, som singelkontroller eller multikontroll. Utmärkande för Optitrol-kontrollerna från DiaMex är dess mycket goda överensstämmelse mellan loter samt långa och stabila batcher. 
Med DiaMex får du även tillgång till deras kostnadsfria mjukvara för statistik och övervakning över kontrollresultaten, EDCNet, med bl a tabeller och grafiska rapporter genom peer-groups i realtid. 

Diasource

Diasource utvecklar, tillverkar och marknadsför en komplett panel av immunoanalysmetoder (RIA, ELISA med instrument) med tillförlitlig och hög kvalitet, för att upptäcka och övervaka endokrina störningar, infektionssjukdomar samt autoimmuna sjukdomar. 

Här finner vi ett brett utbud av ELISA kit för infektionssjukdomarna.

Epitope Diagnostics

Epitope tillverkar kit och snabbtester för bl a analys inom infektionssjukdomar och mikrobiologi men även kit för tumörmarkörer, gastrointestinala sjukdomar och kardiovaskulära tester. Utvecklingen mot nya innovativa kit och antikroppar fortsätter kontinuerligt, alltjämnt med samma höga kvalitet.

Under våren 2020 släpptes ELISA-kit för SARS-CoV-2 antikroppar, testen har fått utmärkta resultat i jämförelser och är nu efterfrågade över hela världen.

Gold Standard Diagnostics

Gold Standard Diagnostics Europe erbjuder ett omfattande utbud inom diagostiken av infektionssjukdomar.

Produktlinjen NovaTec har färgkodaded och färdigblandade reagens i ELISAkit, merparten har samma protokoll  vilket möjliggör effektiva samkörningar. Virotech's meny omfattar välkända ELISAkit ( t ex TBE IgM/G), och LINE immunoblots, samtliga produkter har en lång hållbarhet. Här kan du även finna kvantitativa tester, aviditetstester samt även µ-capture teknik .

ELISA-analysatorn Thunderbolt automatiserar och förenklar ELISA-arbetet.

HHC - Helvetica Health care

Helvetica Health Care levererar högkvalitativa produkter från tillverkare i hela världen. Här finner vi molekylär/mikrobiologiska kvalitetskontroller, ELISA-kit, Western Blot, antikroppar, proteiner och mycket mer.

immundiagnostik

Immundiagnostik är ett globalt diagnostikföretag med samlade erfarenheter alltsedan 1986. Med fokus på de kliniska områdena gastroenterologi, kardiovaskulära/renala sjukdomar, skelettmetabolism samt oxidativ stress erbjuds molekylärbiologiska tester (PCR) samt innovativa immunanalyser (ELISA, RIA), HPLC- och LC-MS/MS-applikationer, ). Dessutom erbjuder man ett brett utbud av antikroppar och antigener.

Nal von Minden

Hos den tyska leverantören Nal von Minden kan du finna snabbtester för ett antal mikrobiologiska patogener som t.ex malaria, mononukleos, strep A, dengue med flera. Testerna kommer som antingen kassett eller som strip, är enkla att använda och naturligtvis av hög kvalitet. Beprövade och välkända över hela världen.

OPTOLANE

LOAA från Optolane är en sensorbaserad digital realtidsPCR (dPCR, drPCR), ett kompakt och användarvänligt system som ger absolut kvantifiering av DNA eller RNA. Med endast ett par minuters handhavande är resultaten klarar efter ca 1,5 timme. Företaget satsar starkt med kit inom t.ex. HIV Viral Load, SARS-CoV-2 Detection kit eller Mutation Variants. Med 20K partioner är det ett kraftfullt verktyg inom forskning och NGS, med absoluta och reproducerbara resultat.

Denna video visar arbetsflödet samt systemet i drift.

pathofinder

 

PathoFinder erbjuder panelanalyser för syndrombaserad molekylär diagnostik av infektionssjudomar inom kategorierna Gastro, Respiratory, Meningit samt STD.  Kit finns för både större multiplexpaneler samt för mindre, riktade quadruplexblock.

För coronadiagnostik erbjuds tre olika kit, varav ett är specifikt för SARS-CoV-2 (N-gen och RdRp-gen).

 Patohnostics 

PathoNostics erbjuder multiplex realtids-PCR analyser för diagnos av ytliga och invasiva svampinfektioner, samt även identifiering av multiazoresistens. Analyserna främjar diagnos av svampinfektioner och möjliggör antimykostisk terapi att bli mer ändamålsenligt inriktad.

För närvarande finns kiten DermaGenius®AsperGenius®, PneumoGenius® samt MucorGenius® tillgängliga.

 

Quidel

Systemet Sofia kombinerar immunofluorescensteknik med lateralt flöde i en kassettbaserat analys och tar den patientnära diagnostiken till en ny nivå. Kit finns för exempelvis influensa A och B, RSV, legionella, s pneumonie, strep A, borrelia med flera. Analystid 3-15 minuter/test, systemet är LIS-kompatibelt. Snabbt, enkelt och säkert får du dina analysresultat.

Nu finns även SARS-ag test med Sofia! 

Tecomedical

För en snabb och känslig singelbestämning av svampinfektioner finns fluorescensbaserade  analyser (LFA) i singelkassetter tillgängliga; Aspergillus Galactomannan antigen eller antikroppar. AFS1000 Fluorescence Analyzer är LIS-kompatibel och ger resultaten inom 30 minuter.
Inom kort kommer ett motsvarande system för (1-3)-ß-D Glukan.

Det finns även användarvänliga och beprövade ELISAkit för (1-3)-ß-D Glukan och för Aspergillus Galactomannan. 

virotech

Virotech Diagnostics är ett tyskt diagnostikföretag med lång erfarenhet i branchen, kunderna finns idag över hela världen. Företaget erbjuder produkter inom infektionsserologi,framför allt ELISA on LINE-test. Populära diagnostikområden är t ex TBE, borrelia och HSV. Utbudet är prisvärt och brett för pålitliga produkter!

YHLO

YHLO är ett högteknologiskt företag som fokuserar på utveckling, tillverkning och försäljning av diagnostisk utrustning och reagenser. Vi kan erbjuda bl.a. helautomatiska instrument med CLIA teknik, iFlash 1800 och iFlash 3000. På dessa instrument finns en panel på mer än 120 olika analyser, exempelvis SARS-CoV-2 IgG, SARS-CoV-2 IgM samt ToRCH.