PNA

BIOHIT

Biohit HealthCare har produkter och analyssystem för en tidig diagnos av gastrointestinala sjukdomar, såsom blodprovsbaserade GastroPanel® med test för diagnos av magsjukdomar och tillhörande risker. Snabbtester för helicobacter pyloriinfektioner i samband med gastroskopi och även tester av laktosintolerans är mycket uppskattade. ColonView Quick Test används för påvisande av fekal ockult tarm blödning (blod i avföring),vilket indikerar en risk för kolorektal cancer. 

Diasource

DIAsource utvecklar, tillverkar och marknadsför en komplett panel av immunoananalysmetoder för att upptäcka och övervaka endokrina störningar, infektionssjukdomar och autoimmuna sjukdomar. Till utbudet finns även ett antal snabbtest, t ex f-Hb, rota/adeno och GBS - samtliga test med tillförlitlig och hög kvalitet. 

 

Epitope diagnostics

Epitope tillverkar kit och snabbtester för bl a analys inom infektionssjukdomar och mikrobiologi. Exempel på snabbtester är f-Hb, kalprotektin, giardia lamblia ag, cryptosporidium ag, rota/adeno och c difficile.

Utvecklingen mot nya innovativa kit och tester fortsätter kontinuerligt, alltjämnt med hög kvalitet.

EUROLYSER

Eurolyser är ett Österrikiskt företag inom PNA sedan många år tillbaka. Företaget erbjuder ett litet användarvänligt instrument, CUBE-S, med en bred analysmeny, bl.a. CRP, D-dimer, PT (INR), HbA1c och ferritin.

Mesa biotech

Molekylärbiologi för patientnära verksamhet. Med Mesa Biotech's instrument Accula (heter Silaris i USA) har du en snabb och enkel molekylärbiologisk diagnostik, lämplig för patientnära verksamhet. Provet sätts i en engångskassett och instrumentet känner av vilken anals som ska utföras. Resultatet är klart efter 30 minuter.

Det är PCR som ryms i din hand.

Preventis

 

Med Preventis kan du få ditt analysresultat direkt i och genom mobilen för kalprotektin, vitamin D och  f-Hb. Eller välj ett vanligt snabbtest av de dryga 20 olika som erbjuds, tex för celiaki, h pylori ag (blod/feces), dermatofyter eller TB.

Preventis - Din partner för telemedicin och patientnära diagnostik. 

quidel

Systemet Sofia kombinerar immunofluorescensteknik med lateralt flöde i en kassettbaserat analys och tar den patientnära diagnostiken till en ny nivå. Kit finns för exempelvis influensa A och B, RSV, legionella, s pneumonie, strep A, borrelia med flera. Analystid 3-15 minuter/test. Resultat och systemet är LIS-kompatibelt. Snabbt, enkelt och säkert får du dina analysresultat.

Nu finns även SARS-ag test med Sofia! 

Sphingotec

Spingotec utvecklar innovativa biomarkörer för diagnos, prognos och övervakning av akuta medicinska tillstånd såsom hjärtsvikt, akutnjurskada och cirkulationschock. Vidare utvecklar Sphingotec biomarkörer för förutsägelse av hälsorisker, t ex fetma, hjärt-kärlsjukdomar och bröstcancer.

Helblodsinstrument Nexus IB10 är det portabla instrumentet som levererar resultat inom 20 minuter, utan behov av kalibrering eller plasmaseparation. Enkel och liten.

Quantimetrix

Kvalitet är viktigt.

Quantimetrix är kända för sina tredjepartskontroller inom klinisk kemi. Kontrollerna efterliknar patientprov och hanteras på ett liknande sätt, de är enkla att använda och med så få manuella steg som möjligt. Lot-till-lotvariabiliteten är minimal. Här finns kontroller för de stora automatiserade system och för de små patientnära analyserna, alla med samma starka kvalitet.