PNA

BIOHIT

Biohit HealthCare har produkter och analyssystem för en tidig diagnos av gastrointestinala sjukdomar, såsom blodprovsbaserade GastroPanel® med test för diagnos av magsjukdomar och tillhörande risker. Snabbtester för helicobacter pyloriinfektioner i samband med gastroskopi och även tester av laktosintolerans är mycket uppskattade. ColonView Quick Test används för påvisande av fekal ockult tarm blödning (blod i avföring),vilket indikerar en risk för kolorektal cancer. 

GastroPanel quick test broschyr      GastroPanel video på Biohit’s YouTube kanal

BIOMEDAL

Biomedal är ett bioteknikföretag som grundades år 2000. Biomedal har utvecklat en unik icke-invasiv teknik för att avgöra om glutenfria dieter följs av celiaki-patienter genom att bestämma Gluten Immunogena Peptider (GIP) i faeces och urinprov. Dessa produkter är avsedda för både professionellt bruk och för hemmabruk. 

Broschyr        Video

Boditech

Det koreanska företaget Boditech Med har under de senaste 20 åren fokuserat på produkter för patientnära diagnostik. Med systemet iChroma har man nått särskilt stor framgång med mer än 50 000 installationer över hela världen. Instrumentet har en bred meny där CRP har dominerat. För större volymer finns även AFIAS,  ett automatiserat system som kan analysera flera prover parallellt.

Diasource

DIAsource utvecklar, tillverkar och marknadsför en komplett panel av immunoananalysmetoder för att upptäcka och övervaka endokrina störningar, infektionssjukdomar och autoimmuna sjukdomar. Till utbudet finns även ett antal snabbtest, t ex f-Hb, rota/adeno och GBS - samtliga test med tillförlitlig och hög kvalitet. 

 

Epitope diagnostics

Epitope tillverkar kit och snabbtester för bl a analys inom infektionssjukdomar och mikrobiologi. Exempel på snabbtester är f-Hb, kalprotektin, giardia lamblia ag, cryptosporidium ag, rota/adeno och c difficile.

Utvecklingen mot nya innovativa kit och tester fortsätter kontinuerligt, alltjämnt med hög kvalitet.

EKF Diagnostics

EKF Diagnostics är ett globalt företag som tillverkar instrument och tillbehör för patientnära analys. Vi kan bl a erbjuda systemen Diaspect och Hemo Control inom hematologi samt Quo-Test för  HbA1c.

Elitech

ELITech Group är en global tillverkare av diagnostiska instrument och reagens. De har en lång och djup erfarenhet inom sänkningsreation (SR) enligt Westergren, vi erbjuder det mindre, automatiserade systemet Microsed samt även manuella avläsningssystem. För dessa finns dedikerade vakuumrör, Monosed och Excyte.

Macherey-Nagel

Macherey-Nagel är ett tyskt, familjeägt företag som erbjuder innovativa och kreativa lösningar över hela världen. Deras snabbtester inom urindiagnostiken (Medi-Test) ger tydliga och pålitliga resultat som kan ge information om patientens hälsa. Testerna kan med fördel utföras på deras analysinstrument URYXXON, alternativt genom manuell avläsning.

Utöver klinisk diagnostik erbjuds även snabbtester för vattenanalys, de utförs på instrumentet NANOCOLOR.

Nal von Minden

Den tyska leverantören Nal von Minden har i sitt starka utbud även ett tydligt kvalitetsfokus på patientnära tester. Här kan vi erbjuda t ex snabbtester för mononukleros, malaria, strep A, f-Hb med flera.

Testerna är väl beprövade och uppskattade över hela världen.

Preventis

 

Med Preventis kan du få ditt analysresultat direkt i och genom mobilen för kalprotektin, vitamin D och  f-Hb. Eller välj ett vanligt snabbtest av de dryga 20 olika som erbjuds, tex för celiaki, h pylori ag (blod/feces), dermatofyter eller TB.

Preventis - Din partner för telemedicin och patientnära diagnostik. 

 

Quidel

Systemet Sofia kombinerar immunofluorescensteknik med lateralt flöde i en kassettbaserat analys och tar den patientnära diagnostiken till en ny nivå. Kit finns för exempelvis influensa A och B, RSV, legionella, s pneumonie, strep A, borrelia med flera. Analystid 3-15 minuter/test. Resultat och systemet är LIS-kompatibelt. Snabbt, enkelt och säkert får du dina analysresultat.

Nu finns även SARS-ag test med Sofia! 

Sphingotec

Spingotec utvecklar innovativa biomarkörer för diagnos, prognos och övervakning av akuta medicinska tillstånd såsom hjärtsvikt, akutnjurskada och cirkulationschock. Vidare utvecklar Sphingotec biomarkörer för förutsägelse av hälsorisker, t ex fetma, hjärt-kärlsjukdomar och bröstcancer.

Helblodsinstrument Nexus IB10 är det portabla instrumentet som levererar resultat inom 20 minuter, utan behov av kalibrering eller plasmaseparation. Enkel och liten.

Quantimetrix

Kvalitet är viktigt.

Quantimetrix är kända för sina tredjepartskontroller inom klinisk kemi. Kontrollerna efterliknar patientprov och hanteras på ett liknande sätt, de är enkla att använda och med så få manuella steg som möjligt. Lot-till-lotvariabiliteten är minimal. Här finns kontroller för de stora automatiserade system och för de små patientnära analyserna, alla med samma starka kvalitet.