Klinisk kemi

 Ansh Labs

Anshlab är fokuserade på forsknings- och utvecklingsprodukter, både att framställa egna och bistå andra forskare. De samarbetar med forskare över hela världen.

Ansh Labs kärnimmunoanalyser är nya forskningskliniska diagnostiska markörer med potentiella tillämpningar inom reproduktiv medicin, neurodegenerativa störningar, onkologi, etc.

BIOHIT

Biohit HealthCare har produkter och analyssystem för en tidig diagnos av gastrointestinala sjukdomar, såsom blodprovsbaserade GastroPanel® med test för diagnos av magsjukdomar och tillhörande risker. Snabbtester för Helicobacter pyloriinfektioner i samband med gastroskopi och även tester av laktosintolerans är mycket uppskattade. ColonView Quick Test används för påvisande av fekal ockult tarm blödning (blod i avföring),vilket indikerar en risk för kolorektal cancer. 

GastroPanel quick test broschyr      GastroPanel video på Biohit’s YouTube kanal

BioLab Assays

BioLab Assays Ltd. är ett life science-företag som utvecklar och tillverkar innovativa forsknings ELISA-kit. BioLab Assays har analyser inom följande kliniska områden: Obesitas, autoimmunsjukdomar, metabolt syndrom, diabetes mellitus, njursjukdomar, lungsjukdomar, benmetabolism, inflammation och infektion.

En unik analys är monomeriskt CRP!

 

Bio Preventive Medicine

Bio Preventive Medicine (BPM) lanserade sin första produkt "DNlite" 2014. DNlite Test, ett icke-invasivt urintest för att övervaka utvecklingen av diabetesnefropati, kommer att vara ett effektivt verktyg för att hantera njurkomplikationer vid diabetes och dialys. Förutom teknologi för diabetisk nefropati inkluderar BPM:s egenutvecklade teknologier även biomarkörbaserad diagnostisk teknologi för andra kroniska sjukdomar och onkologi.

Diasource

Diasource utvecklar, tillverkar och marknadsför en komplett panel av immunoanalysmetoder (RIA, ELISA med instrument) med tillförlitlig och hög kvalitet, för att upptäcka och övervaka endokrina störningar, infektionssjukdomar samt autoimmuna sjukdomar. 

Här finner vi ett brett utbud av diagnostiska kit för klinisk kemi, exempelvis Vitamin-D

Epitope diagnostics

Epitope tillverkar kit och tester för både klinisk diagnostik och för forskningsändamål. De är främst verksamma inom områden som tumörmarkörer, endokrinologi, gastrointestinala eller kardiovaskulära sjukdomar, infektionssjukdomar och mikrobiologi samt för autoimmuna sjukdomar.

Här finner du även kit för tumörmarkörer och gastrointestinala sjukdomar, som t ex  pepsinogen II samt chromogranin. Inom kardiovaskulära tester utmärker sig kit för humant fetuin.

Immuno-Biological Laboratories

IBL väljs ofta av forskare att leverera produkter inom grundforskning om sjukdomar samt för utveckling av diagnostiska verktyg.  IBL är engagerad i att tillhandahålla högkvalitativa antikroppar, ELISA-produkter och tjänster över hela världen.

Hjärna/neurologi • Metabola Syndrom • Cancer/Maligna Tumörer • Cytokiner • Inflammation/Autoimmunitet • Endokrinologi • Ben/Metabolism • Åldrande

 Video om IBL Brand                   LipoSEARCH® - Lipoprotein Analyzing Systems

ImmunDiagnostik

ImmunDiagnostik är ett globalt diagnostikföretag med verksamhet och erfarenhet alltsedan 1986. Deras fokus är på innovativa immunoanalyser (ELISA, RIA), HPLC- och LC-MS/MS-applikationer, molekylärbiologiska tester (PCR) och fotometriska analyser. De kliniska fokusområdena är gastroenterologi, kardiovaskulära och renala sjukdomar, skelettmetabolism och oxidativ stress. Dessutom erbjuds ett brett utbud av antikroppar och antigener. 

LDN

LDN är en global aktör som leder marknaden av immunanalyser för biogena aminer. För närvarande levererar LDN över 200 produkter i mer än 60 länder. Deras kunder är från kliniska laboratorier, forskning, läkemedelsföretag och livsmedelsindustrin. LDN har genom åren byggt upp en expertiskunskap kring detektion av små molekyler, särskillt biogena aminer och neurotransmittorer.

Preventis

 

Med Preventis kan du få ditt analysresultat direkt i och genom mobilen för kalprotektin, vitamin D och  f-Hb. Eller välj ett vanligt snabbtest av de dryga 20 olika som erbjuds, tex för celiaki, h pylori ag (blod/feces), dermatofyter eller TB.

Preventis - Din partner för telemedicin och patientnära diagnostik. 

Quantimetrix

Kvalitet är viktigt.

Quantimetrix är kända för sina tredjepartskontroller inom klinisk kemi. Kontrollerna efterliknar patientprov och hanteras på ett liknande sätt, de är enkla att använda och med så få manuella steg som möjligt. Lot-till-lotvariabiliteten är minimal. Här finns kontroller för de stora automatiserade system och för de små patientnära analyserna, alla med samma starka kvalitet.

RSR

RSR är en ledande utvecklare och tillverkare av medicinsk diagnostik med särskild tonvikt på autimmun sköldskörtelsjukdom, typ 1-diabetes mellitus, neuroimmunologi och binjure autoimmunitet. 

Salimetrics

 

Salimetrics är ledande och banbrytande inom området för salivprovtagning och analys av salivprover. Det stöder projekt med salivforskning över hela världen och har bidragit tilll en stor mängd framgångsrika publikationer.

Salimetrics erbjuder optimerade provtagningsmaterial för salivprov och har även den bredaste menyn för salivanalyser. Välj mellan t ex kortisol, aldosteron, interleukin eller någon av de andra analyserna som alla är anpassade för salivprov.

Sphingotec

 

Spingotec utvecklar innovativa biomarkörer för diagnos, prognos och övervakning av akuta medicinska tillstånd såsom hjärtsvikt, akutnjurskada och cirkulationschock. Vidare utvecklar Sphingotec biomarkörer för förutsägelse av hälsorisker, t ex fetma, hjärt-kärlsjukdomar och bröstcancer.

Helblodsinstrument Nexus IB10 är det portabla instrumentet som levererar resultat inom 20 minuter, utan behov av kalibrering eller plasmaseparation. Enkel och liten.

VLVbio

VLVbio erbjuder flera högkvalitativa, icke-invasiva, biomarkörsanalyser som mäter celldöd och leversjukdomar på ett effektivt, känsligt och kostnadseffektivt sätt.

Här finner du kit som M30 Apoptosense® ELISA som används för bl a diagnostik av NASH och även kitet M65 EpiDeath® ELISA som är ett hjälpmedel i diagnostiken för alkoholisk- och läkemedelsinducerad leverskada.
 

ViroGates

Det danska företaget ViroGates tillverkar suPARnostic® produkter som mäter koncentrationen av suPAR protein (lösligt uPAR) i blodomloppet. suPAR är en markör för immunaktivering som korrelerar med graden av inflammation, sjukdomsbilden och risken för dödlighet, oavsett patogen, i både kroniska och akuta sjukdomstillstånd. suPAR är ett mycket kraftfullt verktyg t.ex. i triageklassificeringen av akutpatienter och till stöd för beslutet om patientutskrivning.

Länk till: suPAR-video •  suPARnostic® TurbiLatexsuPARnostic® Quick TriagesuPARnostic® ELISA

 

YHLO

YHLO är ett högteknologiskt företag som fokuserar på utveckling, tillverkning och försäljning av diagnostisk utrustning och reagenser. Vi kan erbjuda bl.a. helautomatiska instrument med CLIA teknik, iFlash 1800 och iFlash 3000. På dessa instrument  finns en meny på mer än 120 olika analyser, exempelvis inom fertilitet, metabolism, benmetabolism, cancermarkörer, tyreoidea och leverfibros.