Forskning

Alpco

Alpco tilbyr et bredt utvalg av testløsninger som gir forskere, helsepersonell og klinikere viktig kunnskap for å fremme forskning og kvalitet i avdelingen.

Alpco produserer produkter for både forskning og klinisk diagnostikk innen områder som gastrologi, diabetes, fedme, benmetabolisme, endokrinologi og oksidativ helse.

Ansh Labs

Ansh Labs fokuserer på forsknings- og utviklingsprodukter. De produserer egne produkter og bistår andre forskere. Ansh Labs samarbeider med forskere over hele verden.

Ansh Labs immunoanalsyser er nye forskningskliniske diagnostiske markører med potensieller tilpasninger innen reproduktiv medisin, nevrodegenerative forstyrrelser, onkologi etc.

Epitope

Epitope produserer kit og tester for både klinisk diagnostikk og for forskning. De er store innen områder som tumormarkører, endokrinologi, gastro- og kardiosykdommer, infeksjonssykdommer, mikrobiologi og autoimmune sykdommer.

Under våren 2020 lanserte Epitope ELISA-kit för SARS-CoV-2 antistoffer, testen har fått svært gode resultat og har nå stor etterspørsel i hele verden.

Exosomics

De prisvinnende produktene fra Exosomics tilbyr en ikke-invasiv og enkel metode, gjennom en enkel blodprøve,  å tidlig diagnostisere for cancer samt en enkel monitorering.

Dette er banebrytende løsninger for deteksjon av cancer.

Immuno-Biological Laboratories

IBL velges ofte av forskere for leveranse av produkter innen grunnforskning om sykdommer, samt for utvikling av diagnostiske verktøy. IBL produserer høykvalitets antistoffer, ELISA-produkter og tjenester over hele verden.

Hjerne/nevrologi • Metabolske syndrom • Cancer/Maligna tumorer • Cytokiner • Inflammasjon/Autoimmunitet • Endokrinologi • Ben/Metabolisme • Eldre

ImmunDiagnostik

ImmunDiagnostik er et globalt diagnostikk selskap med virksomhet og erfaring siden 1986. Deres fokus på innovative immunoanalyser (ELISA, RIA), HPLC- og LC-MS/MS-applikasjoner, molekylærbiologiske tester (PCR) og fotometriske analyser. De kliniske fokusområdene er gastro, kardivaskulære og renale sykdommer, skjelettmetabolisme og oksidativt stress. Dessuten tilbyr de også et bredt utvalg av antistoffer og antigener. 

Labor Diagnostika Nord

LDN er en global aktør som leder markedet av immunanalyser for biogene aminer. LDN leverer over 200 produkter i mer enn 60 land. Deres kunder er fra kliniske laboratorier, forskning, legemiddelselskap og matvareindustrien. LDN har gjennom årene opparbeidet seg stor kunnskap spesielt innen deteksjon av små molekyler som biogene aminer og nevrotransmittorer.

Salimetrics

 

Salimetrics er ledende og banebrytende innen området for spyttprøvetaking og analyse av spyttprøver. De støtter store prosjekt med spyttprøveforskning over hele verden og bidrat til en mange fremgangsrike publikasjoner.

Salimetrics tilbyr optimerte prøvetakingsmateriell for spyttprøver samt en stor meny for spyttprøveanalyser. Velg mellom for eksempel kortisol, aldosteron, interleukin eller noen av de andre analysene som alle er tilpasset for spyttprøver.