idglogo-id_36x36mm_rahmen-15pt

Det är med stor glädje vi nu kan meddela att vi
från den 1 Januari 2017 blir exklusiv distributör
för ImmunDiagnostik!