Peas-Institut-Logo-New
PEAS institut AB i Linköping är ett forskningsinstitut som grundades 2006 och har infektionsmedicin som sitt huvudsakliga forskningsområde.
dExact-f är ett semikvantitativt snabbtest som analyserar tillståndet av HGF i feces. Testet är i första hand utvecklat för att skilja på kronisk och akut gastroenterit. Funktionen motsvarar en CRP test som tas i blod men där dExact-f är indikator för en akutfasreaktion i tarmen.