Ny publikation på penKid hos hjärtsviktspatienter!

En anmärkningsvärd artikel om prestandan av penKid hos patienter med hjärtsvikt har just publicerats i Circ Heart Failure (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31091993). I en stor (n = nästan 4 000) multinationell europeisk studie, BIOSTAT-CHF, har prof. Adriaan Voors och kollegor bekräftat en nyckelroll för penKid vid bedömningen av njursjukdom. Förhöjd penKid förutsade försämring av njurfunktion och mortalitetsrisk, oberoende av kreatinin, eGFR och andra kända riskfaktorer. Uppgifterna stöder den kliniska användningen av penKid vid hantering av hjärtsviktpatienter och dess användning utöver standard vård. Kontakta oss gärna för mer information!