sphingotec GmbH utvecklar innovativa biomarkörer för diagnos, prognos och övervakning av akuta medicinska tillstånd, såsom akut hjärtsvikt, akut njurskada och cirkulationschock, för att stödja patienthanteringen och ge vägledning för behandlingsstrategier. Vidare utvecklar sphingotec biomarkörer för förutsägelse av hälsorisker, såsom fetma, hjärt-kärlsjukdomar och bröstcancer, för att stödja förebyggande strategier.