Med vår nya leverantör YHLO lanserar vi 2 serologiska metoder, SARS-CoV-2 IgG och IgM. Dessa analyseras på iFlash 1800 eller iFlash 3000 ett innovativt, helautomatiskt CLIA instrument. Meny idag består av 116 analyser inom Endokrinologi, Immunologi och Virologi.

SARS-CoV-2 info>
IFlash 1800 info>
IFlash 3000 info>

För mer information>