Släpper human AIM/CD5L ELISA metod – ApoptosInhibitor av Makrofag. En biomarkör för metaboliskt syndrom, Lever och njursjukdom.
Mer info>