AnshLabs

Befintliga analyser är inte specifika och pålitliga för exakt kvantifiering av glukagon, oxyntomodulin och andra besläktade analyter. Ansh Labs arbetade nära med viktiga opinionsledare inom glukagonreglering och screenade otaliga antikroppar för att identifiera det bästa paret för Glucagon-mätning.

Poster
IFU
Proglucagon derived peptides

Ansh Labs kommer, förutom Oxyntomodulin och Glucagon, att lansera flera nya högspecifika analyser för glukagonreglering bland andra GLP-1, GLP-2!

Glucagon Poster