Exosomics har preanalytiska system för att selektivt isolera tumörhärledda exosomer från biovätskor och extrahera deras tumörhärledda DNA- och RNA-innehåll. Tekniken möjliggör tidiga upptäckt av tumörframkallande mutationer i flytande biopsier, samt möjliggör nästa generation av tumörsökning, staging, profilering och monitoreringstester.