biohithealthcare-logo-cmyk-10x5cm

Biohit GastroPanel® accurately predicted the progression of atrophic gastritis and its transition to gastric cancer in a European multicenter trial

Författarna analyserade värdet av de fyra GastroPanel-biomarkörerna: pepsinogen I (PGI), pepsinogen II (PGII), Helicobacter pylori (HP) antikropp, gastrin-17 (G-17) och PGI / PGII-förhållandet som prediktion för sjukdomsprogression och utveckling av magcancer hos patienter med kliniskt diagnostiserad atrofisk gastrit. Denna multicenterstudie utfördes på sex sjukhus i Nederländerna och ett sjukhus i Norge. Studiekohorten inkluderade 279 patienter, alla tidigare diagnostiserade som atrofisk gastrit i gastroskopi och biopsier. Alla patienter testades av GastroPanel och gastroskopi under uppföljningsperioden (1).

Kontakta oss gärna för mer information!