Välkommen till XboXLab

Den nya och moderna leverantören av laboratorieprodukter för dig med behov av en professionell partner!
Kontakta oss

Biohit Gastropanel® i ny artikel!

biohithealthcare-logo-cmyk-10x5cm

Biohit GastroPanel® accurately predicted the progression of atrophic gastritis and its transition to gastric cancer in a European multicenter trial

Författarna analyserade värdet av de fyra GastroPanel-biomarkörerna: pepsinogen I (PGI), pepsinogen II (PGII), Helicobacter pylori (HP) antikropp, gastrin-17 (G-17) och PGI / PGII-förhållandet som prediktion för sjukdomsprogression och utveckling av magcancer hos patienter med kliniskt diagnostiserad atrofisk gastrit. Denna multicenterstudie utfördes på sex sjukhus i Nederländerna och ett sjukhus i Norge. Studiekohorten inkluderade 279 patienter, alla tidigare diagnostiserade som atrofisk gastrit i gastroskopi och biopsier. Alla patienter testades av GastroPanel och gastroskopi under uppföljningsperioden (1).

Kontakta oss gärna för mer information!

Sphingotec – Ny leverantör som utvecklar innovativa biomarkörer!

sphingotec GmbH utvecklar innovativa biomarkörer för diagnos, prognos och övervakning av akuta medicinska tillstånd, såsom akut hjärtsvikt, akut njurskada och cirkulationschock, för att stödja patienthanteringen och ge vägledning för behandlingsstrategier. Vidare utvecklar sphingotec biomarkörer för förutsägelse av hälsorisker, såsom fetma, hjärt-kärlsjukdomar och bröstcancer, för att stödja förebyggande strategier.

Ny medarbetare!

lisa-profil-web-2018

Idag får XboXLab en ny medarbetare.
Vi hälsar Lisa Gustafsson varmt välkommen och gläder oss åt förstärkningen till teamet.

Lisas kontaktuppgifter:
📞: +46 10 788 83 33
📧: lisa.gustafsson@xboxlab.se

 

XboXLab AB • Svampgatan 2 • 573 43 Tranås • TEL: +46 (0) 10 788 83 30 • info@xboxlab.se

  iso-9001-jpeg iso-14001-jpeg