Välkommen till XboXLab

Den nya och moderna leverantören av laboratorieprodukter för dig med behov av en professionell partner!
Kontakta oss

BDR – ny leverantör för realtidsPCR inom genetik

BDR är ett spanskt bioteknikföretag som utvecklar och producerar CE/IVD-märkta kit för klinisk genetik.

Genetiska markörer kan detekteras genom realtidsPCR och via fragmentanalys för diagnostik av bl a HLA-B27, HLA-B57, celiaki och narkolepsi. Metoden är snabb och har en hög reproducerbarhet och känslighet.

Här finner du även molekylärbiologiska kit för ”triplet repeat disorders”, som t ex Fragile X och Huntington Disease. Analys sker med realtidsPCR.

Exosomics – Ny leverantör med metod för flytande biopsier

Exosomics har preanalytiska system för att selektivt isolera tumörhärledda exosomer från biovätskor och extrahera deras tumörhärledda DNA- och RNA-innehåll. Tekniken möjliggör tidiga upptäckt av tumörframkallande mutationer i flytande biopsier, samt möjliggör nästa generation av tumörsökning, staging, profilering och monitoreringstester.

Neuroscience i San Diego, 3-7 November

Här kan ni träffa IBL japan i monter 3605:

Genom arbete med FoU av Alzheimers sjukdom under lång tid har IBL utvecklat en omfattande produktlinje inom området.
Såsom Klotho, Amyloid-β, APP och Tau. För mer info

Biohit Gastropanel® i ny artikel!

biohithealthcare-logo-cmyk-10x5cm

Biohit GastroPanel® accurately predicted the progression of atrophic gastritis and its transition to gastric cancer in a European multicenter trial

Författarna analyserade värdet av de fyra GastroPanel-biomarkörerna: pepsinogen I (PGI), pepsinogen II (PGII), Helicobacter pylori (HP) antikropp, gastrin-17 (G-17) och PGI / PGII-förhållandet som prediktion för sjukdomsprogression och utveckling av magcancer hos patienter med kliniskt diagnostiserad atrofisk gastrit. Denna multicenterstudie utfördes på sex sjukhus i Nederländerna och ett sjukhus i Norge. Studiekohorten inkluderade 279 patienter, alla tidigare diagnostiserade som atrofisk gastrit i gastroskopi och biopsier. Alla patienter testades av GastroPanel och gastroskopi under uppföljningsperioden (1).

Kontakta oss gärna för mer information!

XboXLab AB • Svampgatan 2 • 573 43 Tranås • TEL: +46 (0) 10 788 83 30 • info@xboxlab.se

  iso-9001-jpeg iso-14001-jpeg