Välkommen till XboxLab

Välkommen till XboXLab

Den nya och moderna leverantören av laboratorieprodukter för dig med behov av en professionell partner!
Kontakta oss

SPHINGOTEST® PENKID® i ny artikel om hjärtsvikt!


Ny publikation på penKid hos hjärtsviktspatienter!

En anmärkningsvärd artikel om prestandan av penKid hos patienter med hjärtsvikt har just publicerats i Circ Heart Failure (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31091993). I en stor (n = nästan 4 000) multinationell europeisk studie, BIOSTAT-CHF, har prof. Adriaan Voors och kollegor bekräftat en nyckelroll för penKid vid bedömningen av njursjukdom. Förhöjd penKid förutsade försämring av njurfunktion och mortalitetsrisk, oberoende av kreatinin, eGFR och andra kända riskfaktorer. Uppgifterna stöder den kliniska användningen av penKid vid hantering av hjärtsviktpatienter och dess användning utöver standard vård. Kontakta oss gärna för mer information!

BDR – ny leverantör för realtidsPCR inom genetik

BDR är ett spanskt bioteknikföretag som utvecklar och producerar CE/IVD-märkta kit för klinisk genetik.

Genetiska markörer kan detekteras genom realtidsPCR och via fragmentanalys för diagnostik av bl a HLA-B27, HLA-B57, celiaki och narkolepsi. Metoden är snabb och har en hög reproducerbarhet och känslighet.

Här finner du även molekylärbiologiska kit för ”triplet repeat disorders”, som t ex Fragile X och Huntington Disease. Analys sker med realtidsPCR.

Exosomics – Ny leverantör med metod för flytande biopsier

Exosomics har preanalytiska system för att selektivt isolera tumörhärledda exosomer från biovätskor och extrahera deras tumörhärledda DNA- och RNA-innehåll. Tekniken möjliggör tidiga upptäckt av tumörframkallande mutationer i flytande biopsier, samt möjliggör nästa generation av tumörsökning, staging, profilering och monitoreringstester.

Neuroscience i San Diego, 3-7 November

Här kan ni träffa IBL japan i monter 3605:

Genom arbete med FoU av Alzheimers sjukdom under lång tid har IBL utvecklat en omfattande produktlinje inom området.
Såsom Klotho, Amyloid-β, APP och Tau. För mer info

Biohit Gastropanel® i ny artikel!

biohithealthcare-logo-cmyk-10x5cm

Biohit GastroPanel® accurately predicted the progression of atrophic gastritis and its transition to gastric cancer in a European multicenter trial

Författarna analyserade värdet av de fyra GastroPanel-biomarkörerna: pepsinogen I (PGI), pepsinogen II (PGII), Helicobacter pylori (HP) antikropp, gastrin-17 (G-17) och PGI / PGII-förhållandet som prediktion för sjukdomsprogression och utveckling av magcancer hos patienter med kliniskt diagnostiserad atrofisk gastrit. Denna multicenterstudie utfördes på sex sjukhus i Nederländerna och ett sjukhus i Norge. Studiekohorten inkluderade 279 patienter, alla tidigare diagnostiserade som atrofisk gastrit i gastroskopi och biopsier. Alla patienter testades av GastroPanel och gastroskopi under uppföljningsperioden (1).

Kontakta oss gärna för mer information!

XboXLab AB • Svampgatan 2 • 573 43 Tranås • TEL: +46 (0) 10 788 83 30 • info@xboxlab.se

  iso-9001-jpeg iso-14001-jpeg